Usługi

Zapewniamy kompletne i profesjonalne usługi elektrycze i teleinformatyczne.
Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadzczenie, ceny wykonywanych usług ustalamy indywidualnie według zakresu wykonywanych prac.


    W ramach usług oferujemy:

  • Wykonawstwo w branży energetycznej, elektrycznej i teletechnicznej
  • Projektowanie w branży energetycznej, elektrycznej i teletechnicznej
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego
  • Konserwacja oświetlenia ulicznego, aktywnych urządzeń ruchu, sygnalizacji świetlnej